پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دستاوردهای قابل عرضه پژوهشکده گل و گیاهان زینتی


Unable to load control 'DesktopModules/Image/ImageModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/Image/ImageModule.ascx' does not exist.
Unable to load control 'DesktopModules/Image/ImageModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/Image/ImageModule.ascx' does not exist.
فهرست

  ورود
  Username:
  Password:
  Sign-in
  Send Password

  آمار
  General Statistics
  Total Site Statistics 124191
  Best Site Statistics Day 3/5/2015
  Best Site Statistics Count 988
  Today Site Statistics 12
  Yesterday Site Statistics 17
  Last Thirty Days
  Previous Month Average 23
  Previous Month Best Time 14 - 15
  Previous Week Day Average 103
  Previous Month Week Day Average 125  اخبار تخصصی
  news categories 
  news code : 122208  |  event date : 2/9/2020 14:37:25  |  item visited : 18
  برگزاری دوره آموزشی ترویجی استفاده از قارچ کش بیولوژیک علیه بیماری خاکزاد و اندمیک در میخک در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی توسط پژوهشکده کشاورزی هسته ای
  news code : 122056  |  event date : 2/5/2020 14:28:23  |  item visited : 9
  برگزاری دوره آموزشی و ترویجی استفاده از قارچ کش بیولوژیک علیه بیماری خاکزاد و اندمیک و میخک در یکشنبه مورخ 1398/11/20
  news code : 121713  |  event date : 1/28/2020 8:37:22  |  item visited : 25
  درتاریخ 6بهمن ماه 1398خانم دکتر حبشی از دفتر امور گلخانه ها ومهندس داودی از دفتر میوه های گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح پایلوت کاشت آناناس توسط بخش خصوصی در پژوهشکده گل و ...
  news code : 112859  |  event date : 7/14/2019 12:50:17  |  item visited : 222
  news code : 112069  |  event date : 6/24/2019 15:50:14  |  item visited : 216
  news code : 108312  |  event date : 4/29/2019 9:59:11  |  item visited : 339
  news code : 108011  |  event date : 4/13/2019 13:0:31  |  item visited : 322
  news code : 105819  |  event date : 3/13/2019 9:59:40  |  item visited : 342
  news code : 105492  |  event date : 3/6/2019 13:41:46  |  item visited : 300
  news code : 105490  |  event date : 3/3/2019 13:36:35  |  item visited : 284
  Page1of6123456.Next.go

  5.3.12.0
  V5.3.12.0